Sunday, December 20, 2015

Pengajian Akbar

Mangga ditata jadwalipun supados sesarengan sami ngrawuhi pengaosan.

Infak dan donatur kegiatan " Lir Gumanti"  saged pun transfer dateng rekening :
Mandiri : a.n Suratman norek: 1380004659186

Matur Nuwun.

Insya Alloh saged dados kesaean lan amal jariyah panjenengan.
Aamiin

Alhamdulillah sampun kelampahan kanthi sae:

No comments:

Post a Comment