Tuesday, March 22, 2016

Gemah Ripah Loh Jinawi

NO  TANGGAL  DONATUR DONASI SALDO KETERANGAN
1 23 Oktober 2015 Kel. Bp.Prono Sunaryo    10.000.000 10.000.000 Transfer via BCA
2 29 Oktober 2015 Kel. Bp.Wiro Soekarno    10.000.000 20.000.000 Transfer via BCA
3 3 Nopember 2015 Bp. Dalyono (Surabaya)      2.000.000 22.000.000 via bendahara
4 9 Nopember 2015 Bp. Drs.Suwarno Senden (Sorong)      1.000.000 23.000.000  Transfer via BCA
5 16 Nopember 2015 Kel. Bp Tomo Cepokosawit (Padang)      1.000.000 24.000.000 Transfer via BCA
6 19 Nopember 2015 Kel. Bp. Heru Sukiran (Solo)      2.000.000 26.000.000 Transfer via BCA
7 16 Desember 2015 Kel. Bp.Darto Wiryono      7.000.000 33.000.000 Transfer via BCA
8 29 Desember 2015 Bp. dr. Sunartono (Sleman)      6.000.000 39.000.000 Transfer via BCA
9 22 Januari 2016 BKMM "Lir Gumanti"         500.000 39.500.000 via pengurus
10 31 Januari 2016 Warga Penggingan         500.000 40.000.000 via pengurus
11 31 Januari 2016 Warga Bletengan         565.000 40.565.000 via pengurus
12 29 Pebruari 2016 Warga Legundi      1.060.000 41.625.000 via pengurus
13 4 Maret 2016 Kel. Trah Reso Sumartan (Penggingan)      1.500.000 43.125.000 Transfer via BCA
14 6 Maret 2016 Warga Senden         955.000 44.080.000 via pengurus
15 6 Maret 2016 Warga Cepokosawit         500.000 44.580.000 via pengurus
16 6 Maret 2016 Bp.Yuwono      1.000.000 45.580.000 via pengurus
17 7 Maret 2016 Warga Gambuhan      1.070.000 46.650.000 via pengurus
18 7 Maret 2016 Kel. Bp.Yatno Wiyoto (Cepokosawit)    50.000.000 96.650.000 Transfer via BCA
19 11 Maret 2016 Kel. Bp.Mitro Dikromo (Cepokosawit)      2.500.000 99.150.000 via pengurus
20 12 Maret 2016 Kel. Bp. Sutatno (Legundi)      1.000.000 100.150.000 via pengurus
21 12 Maret 2016 Bp. Djoko Sawidji (Cepokosawit)         200.000 100.350.000 via pengurus
22 12 Maret 2016 Kel. Bp. Surono (Penggingan)      2.500.000 102.850.000 via pengurus
23 21 Maret 2016  Kel. Bp.Drs Ngadimin (Padang)      2.000.000 104.850.000 via pengurus
24 26 Maret 2016 Warga Kenteng         500.000 105.350.000 via pengurus
25 26 Maret 2016 Warga Satriyan         500.000 105.850.000 via pengurus
26 26 Maret 2016 Warga Logereng         500.000 106.350.000 via pengurus
27 26 Maret 2016 Warga Sidomulyo         300.000 106.650.000 via pengurus
28 28 Maret 2016 Kel Bp. Praptosuroso Senden      5.000.000 111.650.000 Transfer via BCA
29 24 April 2016 Bp. Yudi Jakarta (Ledok)      2.000.000 113.650.000 cash

                      GEMAH RIPAH LOH JINAWI

Sak gegem lemah
Yo donya iki mung semono ibarate
Munggwing kang murbeng dumadi

Sak gegem lemah
Umpomo podo nglenggana
Diburu, dioyak ora sepiroa

Sak gegem lemah
Senajan sak gegem urip bisa lumampah
Ngugemi sejatining titah

Hooh,
Ngangsa, kemrungsung mung gawe dredah
Lumah kurepe lemah gumantung sing nggegem

Sedulur, ..
Eling nalika kurepe panggegem dadi pepeling
Donya yomung lemah wutah
Ngalor ngidul golek gandulan sejati
Tumetes luh nglenggana
Butuh gayutan

Duh Gusti
Lemahku, donyaku jebul dudu duweku
Horek nalikane kurepe kersaMu dumadi
27 Mei 2006, pada playon
Gondelanku.. Gandulanku...
Mung jengandika kang paring purbawasesa

Sanga papat punjul enem
Genep satus manunggal siji
Amung lepat kang kapendem
Mugi pupus ngarsaning gusti

Ngonggo onggo tangising bocah
Kepradah bapa biyung
Banjur kepiye

Ora. Ora. Iki mung pepeling
Tembe bakal tinemu rahayuning praja
Lemah sak gegem titipan iki
Bakal tinemu "GEMAH RIPAH LOH JINAWI"

Geguritan mengeti dasawarsa lindu gede cepokosawit
Kaanggit dening Adhimas Suratman

No comments:

Post a Comment